Dekvoorwaarden

Dek en Betalingsvoorwaarden


• Bij eerste inseminatie of bij aanlevering van uw merrie op ons bedrijf gelieve de
juiste gegevens van merrie en eigenaar door te geven. Wij verzoeken u een kopie van
een identiteitsbewijs van de eigenaar en een kopie van het paardenpaspoort af te
geven dient te worden meegebracht en moet op ons bedrijf blijven zolang de merrie
bij ons aanwezig is.
• Sem Hofsté Horses aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte, EVA/
CEM besmetting, letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of enigszins.
• begint op 1 maart en eindigt op 1 oktober van het lopende jaar.
• Gust reductie: Om in aanmerking te komen voor de gust reductie van het lopende
seizoen, dient u voor 1 oktober van het lopende seizoen een schriftelijke
dierenartsverklaring van in te leveren bij ons bedrijf, anders vervalt de gust reductie
van het lopende seizoen.
• Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennis
genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze
voorwaarden.


Dekgelden


• Het dekgeld bedraagt € 500.- (excl. BTW) en u heeft recht op twee inseminaties van
vers sperma.
• Het dekgeld is exclusief BTW, Stamboek- en afdracht kosten.
• Voor een merrie die gust blijft wordt een bedrag van € 250.- (excl. BTW) en eventuele
verzend/voorrijkosten in mindering gebracht als zijnde dekgeld.

Bestellingen/verzenden


• Spermabestellingen kunt u tussen 08:00 en 09:30 uur telefonisch via 0625384038 of
via het emailadres info@semhofstehorses.nl doorgeven. Het sperma word de zelfde
dag bezorgd.
• De verzendkosten naar KI-stations worden in rekening gebracht aan de merriehouder.
• Indien sperma voor een embryospoeling/ICSI bedoeld is, moet dit bij de eerste
bestelling aan ons worden doorgegeven.
• Bij embryotransplantatie is het volledige dekgeld verschuldigd per gespoelde
embryo

• Gegevens van de merrie + merrie houder dienen na betaling van het dekgeld
Schriftelijk per email door gegeven te worden aan Sem Hofsté voor het opmaken van
de dekbon. Door gegeven te worden.
• Verzendkosten naar dierenarts-, thuis- of staladressen worden doorberekend.


Betalingen


Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij overschrijding van
de betalingstermijn is de wettelijke rente verschuldigd. Vervolgens zijn alle
buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,- en verder conform de BIK
regeling, en alle gerechtelijke kosten verschuldigd.

Dekvoorwaarden 2021 – Sem Hofsté Horses – KvK: 81107536