Dek en Betalingsvoorwaarden 
• Bij eerste inseminatie of bij aanlevering van uw merrie op ons bedrijf gelieve de
juiste gegevens van merrie en eigenaar door te geven. Wij verzoeken u een kopie van
een identiteitsbewijs van de eigenaar en een kopie van het paardenpaspoort af te
geven dient te worden meegebracht en moet op ons bedrijf blijven zolang de merrie
bij ons aanwezig is. 
• Sem Hofsté Horses aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte, EVA/
CEM besmetting, letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of enigszins.
• Het dekseizoen begint op 1 maart en eindigt op 1 oktober van het lopende jaar.
• Gust reductie: Om in aanmerking te komen voor de gust reductie van het lopende
seizoen, dient u voor 1 oktober van het lopende seizoen een schriftelijke
dierenartsverklaring van in te leveren bij ons bedrijf, anders vervalt de gust reductie
van het lopende seizoen.
• Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennis
genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze
voorwaarden. Dek en Betalingsvoorwaarden 
• Het Dekgeld van Pyter FB35 voor 2024: €-, 700 excl. BTW en u heeft recht op twee inseminaties van
vers sperma. 
• Het Dekgeld van Luwke BP99 : €-, 650 excl. BTW en kunt u gebruikmaken van twee inseminaties van
vers sperma. Daarna geld voor de daarop volgende bestelling € 95 -, per keer (exclusief BTW) en verzend kosten. 
 worden per zending in rekening gebracht. Mocht de situatie zich voordoen dat er geen sperma geleverd kan worden word deze inseminatie uiteraard niet in mindering gebracht. Stamboek- en afdracht kosten.
• Voor een merrie die gust blijft wordt een bedrag van € 250.- (excl. BTW) en eventuele
verzend/voorrijkosten in mindering gebracht als zijnde dekgeld. 
Bestellingen/verzenden 
• Bestellingen doorgeven bijvoorkeur de avond voor inseminatie u kunt bestellen tot 22:30. Ook kunt u elke ochtend tussen 07:00 en 09:30 uur telefonisch/ whatsapp via 0628440566 of
via ons e-mailadres: info@semhofste.nl uw bestelling doorgeven. Het sperma word de zelfde
dag bezorgd. 
• De verzendkosten naar KI-stations worden in rekening gebracht aan de merriehouder.
• Indien sperma voor een embryospoeling/ICSI bedoeld is, moet dit bij de eerste
bestelling aan ons worden doorgegeven.
• Bij embryotransplantatie is het volledige dekgeld verschuldigd per gespoelde
embryo

• Gegevens van de merrie + merrie houder dienen direct bij de eerste bestelling
Schriftelijk per email door gegeven te worden aan Sem Hofsté Horses o.a. voor het opmaken van
de dekbon.
• Verzendkosten naar dierenarts-, thuis- of staladressen worden doorberekend. 
Betalingen 
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij overschrijding van
de betalingstermijn is de wettelijke rente verschuldigd. Vervolgens zijn alle
buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,- en verder conform de BIK
regeling, en alle gerechtelijke kosten verschuldigd. A 2021 – Sem Hofsté Horses – KvK: 81107536